8.496 kW
Slėgis: 0 bar
2021-10-22 03:35:03
37.6°C
ON
AUTO
OFF
Vone :23.6°C.
Svetainė : 21.1°C.
Temperatūra katilinėje: 22.9°C
20.8°C
33.8°C
Šild. elektra
Sukaupta:
B: 0.00 V.
11
51.6°C
52.4°C
57.8°C
37.8°C
34.1°C
Virtuvė :21.3°C.
35.6°C
.
20.6°C
Kolidorius :21.0°C.
.
38.3°C
0.00 A.
38.6°C
58.7°C
Energija boileryje:
31.9°C
23.1°C
33.3°C
23.0°C
__ 59.4°C.__
Šil. užduota: 40.5°C
Grin. užduota: 34.4°C
Kamino
32.2°C
ON
AUTO
OFF
.
10.5°C
20
Drabūzinė :20.6°C.
In.:0.0°C
Lauko garažas
Rūsio garažas
Kuro 22 %
0 W
0%
Šildo saulė
Lauke:
0 l/min.
22%
30%
Tomo:
20.3°C
C: 0.00 V.
Kolid. grind. :26.0°C.
Kolidorius :21.6°C.
Manto:
.
Grindis :27.3°C.
Dirbtuvės :20.6°C.
.
.
Skalbykla :22.4°C.
254
Holas :21.0°C.
Salė :16.4°C.
Miegamas :21.0°C.
.
Drėgmė : 47.2%
.
Drėgmė : 22.4%
.
0 Kw.
Bos:0.0°C
0 Kw.
0.00 V.
0.00 A.
0.00 V.
Šianden
0 Kw.
0.004 Kw/h
359.304 Kw/h
Per mėn.
Per met.
5.909 Mw/h
A: 0.00 V.
7.7°C
Pik: 0 Kw.
Šild. katilas


CLOSE
MENU