Open image
 
CURR MIN AVG MAX
7.7 12.6 15.0 Lauko temperatūra (šiaure)
21.2 21.4 21.8 Virtuves temperatūra
21.0 21.0 21.1 1. aukšto holo temperatūra
20.9 21.0 21.1 Svetaines temperatūra
20.6 20.9 21.2 Miegamo temperatūra
19.8 20.5 21.0 Tomo kambario temperatūra
Vonios grindis
Rusio kolidorio grindis
[O19]
[O20]
[O21]
Manto kambario radiatorius
Virtuves Grindis
1. aukšto holo radiatorius
Svetaines radiatorius
Miegamo radiatorius
CLOSE
Lauko temperatūra (šiaure)
Lauko temperatūra (pietus)
Katilo
Šildymo temperatūra i kolektorius
Boilerio viršus
Boilerio apačia
Radiatorių padavimas
Radiatorių grystamas
Grindinio padavimas
Grindinio grystamas
Virtuves temperatūra
Vonios temperatūra
Vonios drėgmė
Skalbyklos temperatūra
Skalbyklos drėgmė
Rūsio koridoriaus temperatūra
1. aukšto holo temperatūra
Rūsio dirbtuves temperatūra
Svetaines temperatūra
Miegamo temperatūra
Tomo kambario temperatūra
Katilines temperatūra
Karsto vandens temperatūra
Karsto vandens ruošimui grystamas
Nuo trišakio grystamas i katilą
Šildymo grystamas iki trišakio
Šildymo paduodamas is katilo iki trišakio
Karsto vandens ruošimui padavimas
Boilerio vidurys
Boilerio givat. sauliai paduod.
Boilerio givat. sauliai grist.
Saulės kolektorio Pt.
Kaminas
Virtuves grindis
Saliono kolidorio grindis
Saliono kolidorius
[T37]
Manto kambarys
Rūsio salė
Rūbinė
[T41]
[T42]
Rusio rekuperatorius
1a. holo grindis
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys
Boilerio šildymo siurblys
1a. Rekuperatorius
Manto kondicionierius
Miegamo kondicionierius
Tomo kondicionierius
Boilerio elektrinis šildymas
Boilerio vandens pamaišimo siurblys
Rūsio garazas
Lauko garazas
Svetaines kolidoriaus grindis
Skalbiklos grindis
Vonios grindis
Granulinis katilas
Grindinio cirkuliacinis siurblys
Rusio kolidorio grindis
[O19]
[O20]
[O21]
Vonios gyvatukas
Tomo kambario radiatorius
Skalbyklos radiatorius
Rūsio salė
Manto kambario radiatorius
Virtuves Grindis
1. aukšto holo radiatorius
Svetaines radiatorius
Miegamo radiatorius
Rūsio darbo kambarys
[O32]
dregme 1
dregme 2
Lauko garazas
Rūsio garžo vartai
[PID1_Tp]
Radiatorių pavaros padėtis
[PID2_Tp]
Grindinio pavaros padėtis
[Cs]
Saulės siurblio greitis
Saulės Kw.
Saulės dėbitas
[Stp]
[AD5]
Generuojama momentine galia Kw
[a_UA]
[a_UB]
[a_UC]
Power Peak Today Kw
Inverter Temperature
Booster Temperature
[a_U1]
[a_I1]
[a_U2]
[a_I2]
1 stringo momentine galia Kw
2 stringo momentine galia Kw
[a_Ced]
[a_Cew]
[a_Cem]
[a_Cey]
[a_Cet]
[a_Cep]
Global State
Inverter State
DC/DC channel 1 State
DC/DC channel 2 State
Alarm State
MENU